TINREAD.Expert nu este furnizat în mod curent pentru automatizarea unei biblioteci. Facilităţile complexe şi funcţionalitatea dedicată disponibile în această versiune se adresează în special proiectelor mari/complexe precum Cataloagele Naţionale (Colective, Partajate – Collective, Shared, Federal, Union). Aceste proiecte presupun un flux specializat de date, construirea de noi module dedicate şi proceduri complexe care presupun adaptarea unui ILS tradiţional.


TINREAD.Engine demonstrează întreaga sa complexitate atunci când este utilizat pentru asemenea proiecte. Dezvoltarea, de fapt, generarea unei aplicaţii complexe aşa cum a fost prezentat anterior, presupune o analiză atentă a cerinţelor şi o configurare adecvată a bazei de date sistem TINREAD.Engine (SYSDBA – vă rugăm să consultaţi Prezentare tehnică TINREAD), iar în final lansarea în exploatare a aplicaţiei propriu-zise. Timpul mediu necesar pentru construirea unui nou modul, incluzând şi procedurile de control al calităţii, este de aproximativ o lună. Modulele noi sunt în general solicitate de bibliotecile universitare sau de grupuri de biblioteci constituite în consorţii. Aceste module pot fi oricare dintre cele menţionate mai jos, dar nerestricţionat la acestea:

  • Servicii de Referinţe Digitale (“Întreabă un bibliotecar”)
  • Furnizare de documente digitale
  • Serviciul de Informaţii Comunitare
  • Curricula Universitară etc

De exemplu, baza de date a bibliotecii (ILS) trebuie adeseori să fie conectată cu baza de date de uz general a studenţilor din cadrul unei universităţi şi trebuie să fie integrată cu aceasta. Din experienţa IME, mai multe proiecte guvernamentale derulate la etape de timp diferite au trebuit să fie conectate şi unificate. Bazele de date constituite în diverse alte scopuri (de exemplu pentru muzee) trebuie să fie conectate şi integrate într-o singură aplicaţie. Cel mai adecvat sistem pentru realizarea acestor cerinţe s-a dovedit a fi TINREAD.Expert.

De asemenea, proiectele complexe naţionale şi internaţionale presupun dezvoltări pe scară largă într-un interval de timp foarte scurt. TINREAD.Expert este construit de la început ca să poată gestiona aceste sarcini dificile. Echipa IME este angajată la dinamism, dezvoltare rapidă şi flexibilitate în realizarea acestor proiecte complexe, dovedind prin câştigarea a mai mult de opt astfel de licitaţii internaţionale capacitatea sistemului TINREAD.Expert.