Modulul TinREAD Rapoarte permite generarea de rapoarte statistice de diferite tipuri, rapoarte ce au ca proveniență informații procesate în cadrul fiecărui modul instalat.


Modulul Rapoarte funcționează stratificat prin folosirea de sub-module care acționează într-un mediu integrat și efectuând sarcini multiple. Prin utilizarea unor instrumente interactive se pot crea rapoarte complexe ce grupează cantități mari de date. Datele sunt, înainte de toate, selectate din bazele de date prin folosirea unor machete de căutare definite de către Administratorul sistemului prin simpla selectare a câmpurilor de căutare și a regulilor de validare care li se aplică. Bazele de date sunt astfel alese astfel încât să corespundă cu criteriile specificate de utilizator. Setul de înregistrări rezultate ca urmare a căutării poate fi editat (adăugare sau ștergere de înregistrări), iar setul final de date este utilizat pentru obținerea raportului.

Inclus în:

Opțional pentru:

Formatul de ieșire al raportului poate, de asemenea, să fie personalizat de către Administratorul sistemului folosind tehnica drag&drop în cadrul instrumentelor interactive. Prin gruparea datelor se pot obține formate complexe de extragere a datelor. În cantități mari de date se pot efectua operațiuni de căutare, sortare, indexare, formatare sofisticată a conținutului și, în cele din urmă, generarea fișierului de raport.

Modulul Rapoarte include următoarele componente:
  • Sub-modul API de intrare (specific fiecărui sub-modul corespunzător în TinREAD)
  • Generator de rapoarte ca instrument generic (Jasperreports)
  • Bază de date pentru output și sistem de mesagerie (ține evidența furnizării mesajelor și comunicării cu utilizatorii; notificări, reamintiri, depășiri, penalități etc. furnizarea mesajelor imprimate pe hârtie sau transmise prin e-mail, SMS și/sau sistemul intern de mesagerie)
  • Managementul rapoartelor (întreruperea generării rapoartelor, continuarea generării rapoartelor, schimbarea priorității, abandonarea generării rapoartelor etc.)

Fiecare definiție a unui raport poate avea atașate unul sau mai multe formulare predefinite (template-uri). Definirea formularelor conține numele fișierului XML și numele fișierelor ce reprezintă machetele sub-rapoartelor. Toate operațiile realizate în cadrul zonei de tipizat (adăugare/ștergere/editare) pot să fie salvate de către utilizator.

După ce un raport este definit de către Administratorul de sistem, el devine disponibil spre a fi utilizat de către cititori sau bibliotecari. Utilizatorul selectează datele care trebuie procesate efectuând o căutare, apoi selectând anumite înregistrări, sau selectând toate înregistrările găsite ca răspuns al căutării. Respectivul set de înregistrări este procesat și rezultatul este afișat pe ecran sau poate fi salvat într-un fișier corespunzător unuia din următoarele formate: RTF, PDF, HTML, XLS, CSV și XML.

Caracteristicile principale ale Modulului Rapoarte sunt următoarele:
  • Rapoarte personalizate
  • Interfață facilă pentru crearea rapoartelor
  • Seturi de date predefinite și personalizate
  • Interfațare API
  • Interfață web pentru stabilirea rapoartelor

Modulul pentru generarea rapoartelor este parte integrantă a sistemului de management al bibliotecii TinREAD și partajează aceleași baze de date cu toate celelalte module pe care le servește. Acest lucru face mai ușoară folosirea sa și accelerează viteza de realizare a rapoartelor, oferind, totodată, un instrument interactiv capabil să gestioneze în mod rapid orice sarcină de realizare a unor noi rapoarte.


Funcționalitate

Rapoarte customizabile
Funcționalitate drag-and-drop
Seturi de date customizabile
Programare rapoarte
Interfață web de construire a rapoartelor
Suport pentru formatele (PDF,DOC,RTF,EXCEL, etc.)

TINREAD.Mini

TINREAD.Standard

TINREAD.Expert