Modulul Control Seriale este un element robust și bine testat, care este destinat managementului integrat al fluxurilor de tratare a abonamentelor la publicații seriale. El nu tratează doar evidența preliminară a publicațiilor seriale, ci pune în context integrat informația relevantă din perspectiva gestionară, combinată cu cea descriptivă.


Opțional pentru:

Conceput să fie utilizat și într-o arhitectură în care funcționează independent, Modulul Control Seriale atinge o eficiență deosebită în contextul în care întreg fluxul de prelucrare al unei organizații este automatizat.

Modulul Control Seriale este pregătit să preia de la Modulul Achiziție firele de procesare a documentelor achiziționate și a informațiilor pedinte de acestea. Din acest motiv, structura funcțională a Modulului Control Seriale seamănă, într-o oarecare măsură cu cea a Modulului Achiziție, dat fiind faptul că lucrează cu aceleași informații pe care le pune într-un context similar. Modulul Control Seriale dezvoltă caracteristicile de primire și gestiune etapizată a exemplarelor ce reprezintă părțile componente ale unui titlu serie. Periodicitatea apariției acestor părți componente, subsumată ciclurilor de abonare cu durată, cel mai adesea, anuală generează și caracteristicile proprii, care au necesitat tratarea distinctă a procedurilor și fluxurilor generate de specificul prelucrării și comunicării acestui tip de document.

Câteva dintre caracteristicile principale ale Modului Control Seriale sunt enumerate în lista următoare:
 • Managementul bugetului și codificare în vederea procesării de bugete personalizate
 • Gestionarea solicitărilor și a aprobărilor primite de la ordonatorul de credite
 • Managementul fluxului și al listelor de distribuție
 • Catalogare expeditivă aunităților primite
 • Generarea automată a notificărilor de tip SDI (Diseminarea Selectivă de Informații)

Automatizarea fluxului de procesare curentă (zilnic) a publicațiilor seriale intrate permite personalului să utilizeze toate funcționalitățile de care au nevoie în doar câteva secunde. Avem în vedere:
 • Listele de distribuție/dispecerizare se creează, se întrețin și se imprimă foarte simplu
 • Plângerile și rapoartele privind numerele lipsă pot fi generate foarte rapid
 • Unitățile primite pot fi înregistrate în timp foarte scurt
 • Notele privind SDI sunt generate automat
 • Lista exemplarelor ce trebuie primite se poate genera automat pe baza abonamentului sau a chitanței primului număr
 • Lista exemplarelor intrate în bibliotecă sau a celor înlocuite se poate genera în câteva secunde și poate fi organizată după locație, adresa de primire sau alte elemente particulare
 • Legarea serialelor și legarea acestora la numărul de inventar al volumului și generarea listelor cu numerele deținute per volum inventariat

La fel ca în cazul Modulului Achiziție și prin intermediul Modulului Control Seriale puteți beneficia de avantajele revoluției digitale la care participă și editurile, librăriile, anticariatele. Reluăm și aici câteva din aceste avantaje:
 • Primirea semnalelor privind apariția documentelor furnizate de către editori etc. direct în sistemul privind propunerile de achiziție
 • Folosirea sumarului și/sau a unor părți din conținutul documentelor transmise de către editori în cadrul prezentărilor bibliografice pe care le transmiteți apoi către cititorii Dvs
 • Scanarea și digitizarea materialelor, coperților, abstractelor etc
 • Folosirea sistemului de comunicare al TinREAD prin interfețe destinate furnizării serviciilor online:
  • Conversie retrospectivă
  • Plângeri online
  • Înregistrări online
  • Acces la bazele de date ale furnizorilor
  • Furnizarea exemplarelor/copiilor electronice ale facturilor

Modulul Control Seriale este complet integrat cu celelalte module ale Sistemului TinREAD. El folosește în comun fișierele de date la care au acces și celelalte module, fapt ce simplifică fluxul de prelucrare a informațiilor și permite controlul procedurilor de lucru. Prin utilizarea Modulului Control Seriale se obține o imagine clară a întregului proces prin care se gestionează abonamentele la publicațiile seriale, care este în desfășurare în cadrul organizației.

Funcționalitățile Modulului Control Seriale depind e versiunea SistemuluiTinREAD pe care îl alegeți. În cele ce urmează vă puteți face o imagine privind tabelul cu principalele caracteristici, afișate comparativ, pentru versiunile Sistemului TinREAD.

Funcționalitate

Stabilire fișier furnizori
Stabilire bugete globale
Stabilire bugete personalizate
Gestionare comenzi
Gestionare situații
Administrare facturi
Gestionare listă primiri
Primire rapidă
Predicție primiri
Gestionare legături

TINREAD.Mini

TINREAD.Standard

TINREAD.Expert