Modulul TinREAD Circulație este integrat, în mod transparent, cu toate celelalte module ale Sistemului Integrat TinREAD și include toate procedurile și funcționalitatea necesară pentru localizarea unui exemplar (monografie, serial, audio/video) și disponibilitatea acestuia pentru a circula în cadrul organizației.


Unele dintre cele mai importante beneficii ale integrării cu celelalte module TinREAD sunt determinate de funcționalitatea cuprinzătoare și de procesele de administrare, fie că se folosește instalarea specifică de consorțiu, cea de sistem cu instalări de tip filială sau cea de tip bibliotecă singulară.

Inclus în:

Opțional pentru:

Managementul foarte eficient al sistemului care include, la modul detaliat, cititorul, exemplarul și localizarea, poate fi configurat ușor prin utilizarea unor matrice contextuale. Eficiența este întărită de puterea funcției de schimbare globală ce este la îndemâna bibliotecarilor sau a personalului cu sarcini administrative. Toți bibliotecarii care au atribuții și sunt implicați în operațiunile specifice de circulație au acces facil și pot gestiona parametrii uzuali cum ar fi: data de expirare a unui împrumut, perioadele de grație, perioadele de prelungire a unui împrumut, perioadele de tip „în tranzit” și pot stabili și edita reguli cum ar fi, spre exemplu, cele pentru definirea perioadelor pentru notificarea utilizatorilor în contextul expirării termenului de împrumut.

De asemenea, este important faptul că, în cadrul acestui modul, bibliotecarii pot să gestioneze la nivel personal, dar și la nivel departamental, centrul de cost, care este integrat cu toate celelalte module relevante care operează în acest context.

Conceptul de Biblioteca 2.0 este prezent în toate modulele TinREAD și Modulul Circulație este unul dintre cele mai importante din acest punct de vedere, alături de Modulul WebOPAC. Implicarea activă a utilizatorilor în procesul de Circulație se realizează prin combinarea funcționalităților cum ar fi cererea privind rezervarea (autorezervarea) prin folosirea Modulului WebOPAC (fără intervenția bibliotecarilor), transmiterea mesajelor online către bibliotecari prin intermediul Pupitrului de informații virtuale ca funcționalitate oferită de către TinREAD, opțiuni pentru prelungirea termenului de împrumut sau opțiunea de a se afișa cel care împrumută și data împrumutului în WebOPAC.

Superioritatea funcțională a Modulului TinREAD Circulație este obținută datorită structurii flexibile a localizărilor care permite bibliotecarilor să creeze un sistem complex de reguli, sistemului complex de validare a regulilor (fiecare câmp poate fi supus verificării printr-o regulă de validare; o expresie regularizată ce definește structura șirului de date ce trebuie introduse – un număr de identificare, un nr. de telefon, dată de naștere) și, să nu uităm, Matricea pentru politica de circulație care este pe cât de complexă pe atât de ușor de folosit, permițând combinații între entitățile: exemplar, clasa de exemplare, tipul tranzacției, statusul curent al exemplarului, clasa utilizatorului, clasa de folosire, locația.

Alte elemente funcționale ce oferă superioritate Modulului Circulație și merită a fi enumerate aici, sunt:
 • Posibilitatea de a se importa înregistrări ale cititorilor din sistemele automatizate anterior folosite sau din bazele de date de personal ale organizațiilor
 • Acceptarea tuturor tipurilor de coduri de bare numerice și alfanumerice și a cardurilor inteligente de date
 • Funcționalitățile principale de tip Pupitru de tranzacție ce pot fi invocate din oricare modul
 • Managementul financiar complet; conversia zilelor de depășire în penalități
 • Managementul plăților: bonuri/chitanțe sau tranzacții pentru plată ulterioară
 • Taxe opționale pentru rezervare, posibilitatea de a manipula plăți parțiale, renunțarea la penalități
 • Rapoarte în timp real privind utilizarea colecțiilor
 • Liste de inventare și rapoarte statistice personalizate realizate de fiecare bibliotecă
Sistemul de control al Circulației este ideal pentru orice tip sau dimensiune de bibliotecă. Mulți din parametrii de lucru sunt opționali și, astfel, controlul funcțiilor de circulație poate oricât de simplu sau de complex este nevoie. În cadrul Modulului Circulație pot fi întâlnite mai multe sub-module, fiecare dintre ele având propriul flux și acțiuni specifice:
 • Fișierul cititorilor (înregistrarea datelor și managementul înregistrărilor) care este legat de sub-modulul Web de înregistrare
 • Absolvirea
 • Catalogare expeditivă
 • Controlul intrării și personalizarea fluxului privind împrumutul care include: împrumut, împrumut peste noapte, returnare, organizarea la raft, prelungirea, rezervarea, păstrarea, expirarea, statusul, procesarea automată (batch)
 • Încălcări și penalități care includ și sistemul de aplicare personalizată de sancțiuni/penalități
 • Managementul serviciilor cu plată și al plăților propriu-zise
 • Istoricul tranzacțiilor
 • Managementul colecțiilor
 • Inventarierea
 • Tranzitul
 • Rezervarea academică
 • Circulația offline
 • Notificări și răspunsuri împreună cu capabilitățile avansate de comunicare conectate la funcționalitatea de Pupitru de informare virtual, SMS, e-mail și platforma internă de comunicare, toate interrelaționate și extinse inclusiv asupra echipamentelor de tip autoîmprumut.

Funcționalitățile existente în cadrul Modulului TinREAD Circulație depind de tipul pachetului achiziționat. Pentru a vă face o idee consultați tabelul care urmează.


Funcționalitate

Stabilire conturi cititori
Stabilire politici de împrumut
Stabilire politici penalizări
Stabilire politici de comunicare cu cititorii
Management plăți
Management statistici
Integrare cu echipamente de autoservire
Integrare consorțiu

TINREAD.Mini

TINREAD.Standard

TINREAD.Expert