Modululu Catalogare reprezintă o caracteristică standard pentru sistemele integrate de bibliotecă. Modulul Catalogare permite gestionarea fișierului bibliografic, de autoritate și exemplarelor.Una dintre cele mai importante caracteristici pe care o are TinREAD în Modulul Catalogare este dată de capacitatea de a permite definirea și gestionarea formatelor MARC utilizate de către clienți. Administratorul sistemului din biblioteca Dvs. are toate instrumentele la îndemână și este capabil să configureze formatul MARC utilizat în cadrul bibliotecii în care lucrați. El poate configura următoarele elemente: câmpurile, subcâmpurile, indicatorii, mesajele de ajutor (împărțite în două categorii care sunt disponibile în versiunea simplificată și în versiunea extinsă a machetei de editare), câmpurile care trebuie să fie indexate pentru a fi utilizate în căutări (poate selecta inclusiv subcâmpurile ce se doresc a fi indexate și expresii de indexare ce se compun folosind aceste câmpuri) etc. Toate aceste operațiuni sunt realizate în timp real și nu necesită modificări în codul sursă al programului și nici repornirea Sistemului TinREAD.

De asemenea, Sistemul vă permite să creați/definiți reguli pentru validare pentru fiecare element de intrare (asta înseamnă că datele introduse vor trebui să respecte o anumită regulă formală pe care o solicitați, cum ar fi formatul cifrelor care reprezintă anul, ISBN etc.). Validarea funcționează și în cazul fișierelor de autoritate (asta înseamnă că valoarea unui anumit câmp trebuie să corespundă cu valoarea fișierului de autoritate asociat cu acel câmp). De asemenea, validarea se aplică și pentru nivelul bibliografic (asta presupune ca înainte de a fi disponibile pentru accesul public, înregistrările trebuie să fie aprobate de către un catalogator autorizat, ori după caz un indexator/clasificator, de asemenea, autorizat).

În continuare, menționăm faptul că Administratorul sistemului poate defini (în timp real) machetele de editare a datelor pentru fiecare tip de material, în acord cu regulile formatului MARC utilizat și nevoile bibliotecii. Fiecare compartiment poate avea propriile machete de editare pentru un anume tip specific de înregistrare.

În cele din urmă, Administratorul sistemului poate configura drepturile de acces ale utilizatorilor și clasele de utilizare în care sunt utilizatorii grupați pentru gestionarea facilă a operațiilor comune (citire, modificare, inserare sau ștergere). Drepturile de acces ale utilizatorilor pot fi atribuite la nivelul câmpului, subcâmpului sau al indicatorului. Prin configurarea acestor drepturi de acces biblioteca poate implementa fluxul de lucru în acord cu activitățile sale specifice prezente în fiecare compartiment funcțional.

Versatilitatea Sistemului TinREADeste dată și de următoarea caracteristică importantă, prezentă în cadrul Modulului Catalogare: Sistemul poate gestiona înregistrări în care datele sunt în formate MARC diferite. Existența și funcționarea integrată a formatelor MARC multiple permite, spre exemplu ca înregistrări cu structură MARC21 să coexiste alături de înregistrări în format UNIMARC sau orice alt forma MARC. TinREAD are un strat „conceptual” unde termeni cum ar fi autor, titlu, editor etc. pot fi gestionați într-o manieră independentă de formatul MARC și, ca rezultat, utilizatorul obține date consistente când efectuează căutări în înregistrările din colecția sa, indiferent de formatul MARC în care datele sunt păstrate în aceste înregistrări. De asemenea, Sistemul TinREAD, în cadrul Modulului Catalogare oferă și o funcționalitate de conversie încrucișată, realizată în timp real, pentru orice formate MARC utilizate în lume.

Pe lângă structurile de date organizate pentru a servi păstrarea în vederea manipulării a informației bibliografice și a celei de autoritate, Modulul Catalogare al Sistemului TinREAD oferă și suportul pentru activitatea specifică de evidență existentă în cadrul bibliotecilor. Înregistrările de evidență respectă specificațiile MARC pentru holdings și fac, din întregul pachet de date ce descriu și, implicit, reprezintă un document, o unitate standardizată ce poate fi folosită versatil în funcție de interesul celor care au nevoie de anumite aspecte sau fațete ale informațiilor conținute în el. Subsistemul de evidență este integrat fluxului liniar de tipul achiziție–evidență–circulație și în același timp oferă suport pentru servicii specifice activității de evidență (cum ar fi transferurile de fonduri, operațiunile de casare, operațiunile de inventariere), cât și activităților de suport pentru serviciile oferite de către bibliotecă prin intermediul Sistemului TinREAD (accesul cititorilor din WebOPAC la informațiile de deținător și de disponibilitate, furnizarea de servicii online de rezervare, de prelungire a termenelor de împrumut, comunicarea cititorilor prin notificări transmise prin e-mai, SMS sau plicuri privind diferite stări, termene sau informații de interes etc.).

În cele ce urmează o prezentare sintetică a celor mai importante caracteristici ce pot fi de interes.

Modulul Catalogare vă oferă funcționalități multiple între care amintim:
 • Catalogare multilingvă a documentelor
 • Editare MARC simplificată
 • Editare MARC avansată
 • Gestiunea integrată a formatelor MARC multiple
 • Mapare automată a datelor conform modelului FRBR
 • Validare avansată
 • Implementare complexă a referințelor încrucișate
 • Sistem avansat de gestiune a înregistrărilor pentru machete de editare
 • Istoric detaliat al acțiunilor de modificare a înregistrărilor
 • Import din surse externe
 • Conversii în timp real a descrierilor bibliografice dintr-un format MARC în altul
 • Crearea și configurarea de noi machete MARC în timp real
 • Și multe altele ...

Funcționalitatea pentru gestiunea Autorităților vă permite să beneficiați de:
 • Posibilitatea de a gestiona fișierul cu puncte de acces controlate pentru orice tip de înregistrare definit în cadrul formatului MARC pentru Autorități
 • Inspectarea și managementul referințelor către fișierul bibliografic
 • Inspectarea și managementul referințelor în interiorul Fișierului cu înregistrări de autoritate
 • Crearea de referințe complexe între înregistrările de autoritate
 • Facilități de mânuire a tezaurelor încărcate în sistem (MESH, LC SH, RAMEAU etc.)
 • Posibilitatea de a construi și dezvolta tezaure multilingve și echivalențe în alfabete multiple
 • Și multe altele ...

Descrierea informațiilor specifice deținătorului documentelor (Evidență gestionară și patrimonială) vă oferă o sumă de facilități, între care merită menționate următoarele:
 • Metodă revoluționară pentru acoperirea fluxului documentelor și a mânuirii propriu-zise a exemplarelor în regim asistat de către TinREAD;
 • Posibilitatea de a lega un număr imens de înregistrări de evidență de o singură înregistrare bibliografică
 • Facilități de lansare a unor operațiuni la nivelul întregii baze de date sau la nivelul unei grupări mari de numere de inventar
 • Posibilități multiple de grupare și sortare a unităților de evidență
 • Generarea automată de numere de inventar, atât individual, cât și pentru grupuri de exemplare
 • Istoric detaliat al acțiunilor de editare/modificare a înregistrărilor
 • Editarea grupurilor de exemplare (caz mai des întâlnit pentru publicațiile din categoria seriilor)
 • Și multe altele ...

Funcționalitățile specifice descrierilor catalografice ale Modulului Catalogare depind de versiunea TinREAD pentru care optați. Cu scop orientativ, găsiți în cele ce urmează un tabel comparativ al caracteristicilor principale cuprinse în cadrul acestei funcționalități.

Funcționalitate

Editare MARC
Editare MARC simplificată
Editare MARC avansată (FreeText)
Editare FRBR
Consultare istoric acțiuni
Restabilirea înregistrării la o versiune anterioară
Administrare machete MARC
Administrare formate MARC
Import din surse externe
Conversii în timp real a descierilor bibliografice
Catalogare partajată

TINREAD.Mini

TINREAD.Standard

TINREAD.Expert