Regăsirea de informații este activitatea de a obține resurse de informații, relevante pentru o nevoie specifică de informare, în cadrul unei colecții de resurse de informații. Sistemele automatizare de regăsire a informațiilor sunt folosite pentru a diminua fenomenul ce poartă numele de „suprasolicitare informațională”


Opțional pentru:

Suprasolicitarea informațională se referă la dificultatea pe care o poate avea o persoană în a înțelege un rezultat și de a lua o decizie, dificultate ce poate fi cauzată de prezența unei cantități prea mari de informații. Între alte preocupări este și cea de „contaminare” a informațiilor utile cu informații care să nu fie chiar la obiect (Poluare informațională). Este de datoria tuturor bibliotecilor în a contribui, asista și clarifica această problemă importantă a timpului nostru.

Din acest motiv, chiar de la începutul proiectării Sistemului TinREAD, am avut în vedere nu să separăm și să adunăm laolaltă resursele informaționale utilizate de o bibliotecă. În acest context, fiecare versiune a TinREAD dispune de Funcționalitate de bază privind Biblioteca digitală integrată în ea.

Oricine poate stoca și gestiona coperțile documentelor în concordanță cu descrierea bibliografică și, astfel, poate contribui la facilitarea accesului la informație sau poate crea și extinde accesul liber la raft spre accesul liber pentru oricine la marea expoziție a coperților tuturor documentelor, fie ele digitale sau tradiționale.

Funcționalitatea de bază privind Biblioteca digitală oferă posibilitatea de a stoca și gestiona documente în text integral, imagini, fișiere audio și/sau video legate cu înregistrările bibliografice din baza de date cu care sunt în relație.

Pe de altă parte, TinREAD.Expert este un sistem modern de bibliotecă digitală (DLS) și poți obține cu el tot ceea ce e mai bun în TinREAD. Versiunea Expert a fost proiectată cu grijă pentru a răspunde cerințelor care se pun în cadrul proictelor mari naționale/internaționale și care implică regăsirea informației. Această versiune specială include întreaga funcționalitate a ILS-ului (sistemul integrat de bibliotecă) tradițional și vine cu funcționalitate specifică spre a edifica un DLS (sistem de bibliotecă digitală). Multe din opțiunile versiunii Expert nu sunt disponibile în versiunea Standard (cum ar fi, spre exemplu, catalogarea FRBR). Managementul conținutului, clusterul pentru aplicații în timp real și recuperarea în urma unui dezastru sunt componente disponibile și fac din Oracle cel mai potrivit RDBMS pentru aceste tipuri de proiecte. Toată această integrare complexă pentru a susține sistemul de bibliotecă digitală în TinREAD.Expert va fi referit în cele ce urmează sub numele de Funcționalitate extinsă privind Biblioteca digitală.

Dincolo de integrarea cu toate celelalte module ale TinREAD și a suportului pentru consorții, Digital LibraryToolkit (setul de instrumente pentru biblioteca digitală) reprezintă caracteristica cea mai importantă a versiunii TonREAD.Expert. DLT reprezintă pentru TinREAD.Expert mai mult decât simpla atașare de conținut integral la descrierile bibliografice sau căutarea de texte în interiorul conținutului respectiv. Setul complet de instrumente este disponibil începând cu procesul de digitizare al documentelor, descrierea lor la nivel bibliografic, descrierea structurii și, în final, indexarea și poziționarea lor în repositori-ul potrivit.

 • Modulul Input/Scanning este o componentă software puternică, complet automatizată, care permite digitizarea documentelor care sunt disponibile în format tipărit pe hârtie. Funcționalitatea ADF (Automatic Document Feeder) este disponibilă în scopul minimizării intervenției umane. Descrierea bibliografică poate fi permisă de către Administratorul de sistem chiar din această etapă timpurie, pentru a se realiza doi pași în același timp și pentru a reduce timpul procesului de digitizare. Beneficiind de folosirea standardelor METS și ALTO, TinREAD poate lucra, chiar fără a exista intervenție umană, în cadrul procesului pentru digitizare cu recunoașterea digitală a părților distincte aparținând descrierilor bibliografice, precum și crearea descrierilor principale sau a descrierilor de părți componente.
 • Modulul pentru conținut adaugă informații digitale la fiecare înregistrare bibliografică ce este disponibilă în baza de date a sistemului integrat de bibliotecă. Conținutul, structura și formatarea sunt gestionate de către însuși TinREAD și, împreună cu datele bibliografice, produce o reprezentare digitală completă a documentului original. TinREAD poate gestiona toate formatele digitale care includ, dar nu se limitează la: fișiere cu poze/imagini, fișiere audio, fișiere video, fișiere cu text integral (HTML, PDF, RTF, DOC) etc. Conținutul este structurat și împărțit conform structurii originale (capitole, cuprins, etc.) folosind o schemă intuitivă, care este ușor de înțeles pentru cei care o citesc. Prin aplicarea stilurilor la conținutul structurat și prin formatarea acestuia se obține o reprezentare digitală precisă a lucrării originale.
 • Modulul pentru asigurarea accesului conform dreptului de autor (DRM – Digital Rights Management) – permite configurarea facilă a politicilor privind accesul la biblioteca digitală; are la bază tipul DRM (taxă pentru copyright, doar pre-vizualizare, acces doar în Intranet etc.), accesul concurent, vârsta minimă, disponibilitate etc.
 • Instrumentul pentru adnotări este un modul specializat care permite utilizatorilor să adauge adnotări pe text și să creeze o bază de date proprie pentru toate documentele digitale consultate și adnotate. Fiecare dintre utilizatorii autorizați ai sistemului pot crea și gestiona propriile „articole” referitoare la unul sau mai multe documente. Doar efectuând un click, utilizatorul poate să adauge propriile comentarii pe text și poate atașa propriile subiecte la comentariul respectiv. Aceste articole (adnotările) pot fi ordonate, căutate, listate la imprimantă etc. Fiecare articol are o descriere bibliografică succintă și conține o legătură spre locul exact din documentul cu text integral referit. Acest instrument se dovedește a fi foarte util în procesul de educație, precum și în cel de cercetare. Astfel, o carte în format digital nu este doar o carte pe un alt suport, ci mai mult, este o carte organizată după cum are nevoie cititorul.

În contextul discuției despre Modulul Adnotări trebuie să menționăm faptul că acesta este un sistem de tip personal, disponibil în cadrul Digital LibraryToolkit. Posibilitatea de a se lucra la nivelul înregistrărilor bibliografice (așa cum se întâmplă la ILS-urile tradiționale) este extinsă acum la nivelul conținutului de text integral. Funcționalitatea pentru adnotări oferă utilizatorului abilitatea de a crea adnotări în interiorul obiectelor digitale, de a le edita, șterge, naviga între ele și de a le căuta.

Următoarele tipuri de adnotări sunt disponibile pentru utilizatori în relație cu textul integral furnizat de sistem:
 • Evidențiere (doar evidențierea conținutului dorit)
 • Comentariu (este comentariul utilizatorului referitor la conținutul referit prin adnotare)
 • Discuție (inițiază discuții publice sau în grup și așteaptă comentarii)
 • Explicație (este vorba despre explicația dată de utilizator în relație cu textul referit; este mai formal și mai bine documentat decât un comentariu simplu)
 • Întrebare (utilizatorul întreabă alți utilizatori ai sistemului legat de conținut). Întrebarea poate fi una generică (adresată către toți utilizatorii sau unui utilizator anume prin ID-ul său)
 • Întreabă bibliotecarul (utilizatorul pune o întrebare bibliotecarului legată de conținut)
 • Răspuns (acesta este răspunsul la o întrebare)
 • Soluție (acesta este un răspuns final, certificat); utilizatorii nu pot stabili în mod direct faptul că răspunsul la o adnotare este o soluție; acest lucru se poate realiza de către personal specializat (catalogator) sau de către utilizatori cu drepturi de acces special (profesori), ori se poate ca utilizatorul care a pus întrebarea i se poate da dreptul să aleagă unul dintre răspunsurile date ca fiind soluția
 • Exemple (acesta este un exemplu referitor la conținutul adnotat)
 • Erată (acesta este un marcaj ce conține o corectură din partea autorului)
 • Adăugare (un comentariu adăugitor realizat de autor)
 • Notă de subsol (aceasta este o notă de subsol, notă critică pentru pasajul referit)
 • Vezi și (aceasta este o referință către o altă înregistrare bibliografică sau către o altă adnotare)
 • Sfat de învățare (definit de către un profesor pentru un alt profesor; acesta nu trebuie afișat către elevi/studenți)
 • Aptitudine (o adnotare care indică o anumită aptitudine din partea elevului/studentului)
 • Revizuire (o simplă revizuire)
 • Rezumat (un rezumat/conspect al obiectului digital, mai elaborat decât o revizuire)
 • Eseu (o contribuție mai complexă realizată de utilizator, un eseu/studiu privind un subiect anume sau obiectul digital)
 • Înțelegere greșită (o eroare comună)
 • Prejudecată (informație lipsită de valoare)

Tipul adnotărilor este definit în funcție de selecția făcută de către utilizator și de către zona de lucru (meniu) în care aceste operațiuni sunt permise.

Digital LibraryToolkit are, de asemenea, în interiorul său următoarele caracteristici:
 • Căutare în textul integral cu evidențierea rezultatelor găsite; și aceasta este o caracteristică integrată care furnizează accesul utilizatorului din Modulul WebOPAC de căutare atât în toate înregistrările bibliografice cât și în toate obiectele digitale
 • Player intern pentru fișierele audio și/sau video; este foarte util pentru cei care nu au instalate, pe dispozitivele pe care le folosesc, asemenea aplicații (calculatoare personale sau dispozitive mobile)
 • Vizualizator intern pentru imagini; include și vizualizarea thumbnails-urilor