Asistența tehnică oferită de compania IME este menită nu doar să rezolve problemele tehnice ce pot apărea pe parcursul exploatării sistemului ci și să răspundă la orice întrebare ce poate apărea despre produsul utilizat.

Programul de asistențp tehnică oferită de către compania IME pentru ptodusele sale cuprinde:

  • Actualizări gratuite ale sistemului
  • Remedierea problemelor tehnice ce țin de produsul utilizat
  • Comunicare cu clienții și răspunderea la solicitările acestora
  • Furnizarea documentației de utilizare
  • Furnizarea materialelor de instruire multimedia
  • Oferirea posibilității de a influența dezvoltarea de mai departe a sistemului
  • Access la baza de cunoștințe acumulată în urma comunicării cu clienții
  • Access la lista de discuții a clienților