În trimestrul al doilea 2013 este programat a fi disponibilă cea mai nouă versiune a Sistemului TinREAD. Ca şi în cazul release-urilor anterioare, upgrade-ul se va face aplicând o procedură automată de realizare, care va fi iniţiată într-o perioadă convenită de comun acord de către administratorii aplicaţiei cu reprezentantul IME.

Conferinţa BiblioPublica organizată de ANBPR va avea loc, în perioada 18-19 aprilie a.c., la Buşteni. Cu acest prilej se vor întâni în şedinţe de lucru Consiliul de Conducere al Asociaţiei, comisiile profesionale şi diferite grupuri de lucru. Din partea IME este invitat să participe Dl Director, Dr. Liviu-Iulian Dediu, în calitatea sa de membru al Consiliului de Conducere al ANBPR şi membru al Comisiei de Automatizare.

În perioada 25-28 februarie 2013 a avut loc cursul de instruire în utilizarea Sistemului Integrat de Bibliotecă TinREAD. La curs au participat aproximativ 80 de bibliotecari. O componentă aparte a avut-o integrarea cu echipamentele RFID recent instalate în două dintre filialele Bibliotecii. Cea mai recentă instalare, cea de la Filiala Facultăţii de Drept, urmând a fi inaugurată în prima parte a lunii martie.

În săptămâna 11-15 februarie 2013 la sediul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti s-au desfăşurat cursurile de instruire în utilizarea TinREAD, ca parte a procesului de migrare de la Pachetul de Programe TinLib la noul sistem.

Începând cu versiunea 3.2.1 a Neo-LIS TinREAD, manualele vor fi accesibile online din secţiunea Ajutor a meniului principal. După efectuarea upgrade-ului la noua versiune, administratorii aplicaţiei pot activa apariţia manualelor în meniul principal, prin intermediul comenzii de administrare a drepturilor de acces la meniu, comandă aflat în secţiunea specifică administrării.

Semnalăm apariţia unui nou şi interesant articol apărut în nr. 4/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, p. 29-40 (ISSN: 1841-1940) pe tema sistemelor WebOPAC şi a funcţionalităţilor de tip standard şi de tip extins pe care acestea trebuie să le aibă astăzi. Autorul, Dr. Liviu-Iulian Dediu, reia şi dezvoltă în articol elementele care au făcut obiectul prezentării pe care a realizat-o în cadrul Conferinţei Naţionale organizată de către ABR la Universitatea "L. Blaga" din Sibiu (2011).

Uniunea Editorilor din România a organizat în perioada 29-30 septembrie 2012 o conferinţă la care au participat atât editori, cât şi bibliotecari. În cadrul Conferinţei, a fost invitat să ţină un workshop şi directorul adjunct al IME, Dl Dr. Liviu-Iulian Dediu. Titlul workshop-ului a fost: eBook-ul. Dincolo de aparenţe sau "Ce naşte din pisică, şoareci mănâncă". La workshop au participat aproximativ 40 de persoane. Alte detalii puteţi găsi la: http://www.proedit.ro/eveniment.php?ideveniment=20

În perioada 18-20 octombrie se va desfăşura la Brăila, în organizarea Bibliotecii Judeţene "P. Istrati", cea de-a 23-a Conferinţă Generală a ANBPR. Ca de obicei, IME este sponsor. Dr. Liviu-Iulian Dediu va face o prezentare cu titlul: Servicii noi: două exemple din practica bibliotecilor americane. Dl Dediu a participat în acest an la Programul IVLP, finanţat de către Departamentul de Stat al SUA şi prezentarea din cadrul Conferinţei vine să aducă bibliotecarilor români o perspectivă proaspătă asupra implementării de noi servicii în bibliotecile publice.

În intervalul august-septembrie 2012, Dr. Liviu-Iulian Dediu a fost invitat de căte Departamentul de Stat al SUA şi a participat la Programului IVL (International Visitor Leadership Program). Cu această ocazie, Dr. Liviu-Iulian Dediu a avut ocazia să participe la întâlniri ce au fost organizate în biblioteci de diferite tipuri şi mărimi, şcoli de biblioteconomie, ONG-uri, administraţii publice locale şi federale, firme private care activează în sectorul info-documentar, întâlniri cu prilejul cărora a purtat discuţii de interes profesional. O parte din rezultatele acestor discuţii se vor regăsi în comunicările profesionale ce vor fi făcute de către Dl Dediu în cadrul ANBPR şi al altor asociaţii profesionale, în prezentările publice, conferinţele şi cursurile pe care le va susţine în continuare. Desigur, de experienţa Dlui Dediu vom beneficia cu toţii prin participarea sa la procesul continuu de îmbunătăţire al Sistemului Integrat de Bibliotecă TinREAD, care strânge, pezi ce trece, o comunitate din ce în ce mai mare de bibliotecari din toată lumea.

Aproximativ 200 de bibliotecari sunt înscrişi şi participă, în acest an, la cursurile cu tema "Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă", furnizate de către traineri ai Centrului de Formare Profesională al ANBPR. Cursurile, realizate de către Prof. univ. dr. Hermina G.B. Anghelescu (Wayne State University, Detroit, MI) şi Bibliotecar dr. Liviu-Iulian Dediu (IME România) au o structură complexă, cu caracter preponderent aplicativ. O sesiune a cursului abordează interfaţa şi funcţionalitatea OPAC de nouă generaţie. Exemplele practice din cursul acestei sesiuni se fac utilizând BIBLIO.RO - Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din România, precum şi sistemele unor biblioteci a căror funcţionalitate utilizează şi componenta de bibliotecă digitală. Cursul este acreditat de către CNFPA şi a fost creat personalizat pentru Centrul d e Formare Profesională al ANBPR, la mijlocul anului 2010. Până la sfârşitul anului 2011, peste 200 de persoane au parcurs acest curs.