Semnalăm apariţia unui nou şi interesant articol apărut în nr. 4/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, p. 29-40 (ISSN: 1841-1940) pe tema sistemelor WebOPAC şi a funcţionalităţilor de tip standard şi de tip extins pe care acestea trebuie să le aibă astăzi. Autorul, Dr. Liviu-Iulian Dediu, reia şi dezvoltă în articol elementele care au făcut obiectul prezentării pe care a realizat-o în cadrul Conferinţei Naţionale organizată de către ABR la Universitatea "L. Blaga" din Sibiu (2011).