Lista selectivă de clienţi din România ce utilizează produsele IME include următoarele instituţii
Biblioteci publice
 • Biblioteca Naţională a României
 • Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu" Bucureşti
 • 35 de biblioteci judeţene
 • 16 biblioteci municipale şi orăşeneşti

Biblioteci universitare

Din totalul de 25 de biblioteci universitare ce au ales soluţiile furnizate de IME menţionăm:

 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
 • Universitatea din Piteşti
 • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 • Universitatea „Valahia" Târgovişte
 • Academia de Ştiinţe Agrare şi Silvice Bucureşti

Biblioteci specializate

Dintre cele 20 de biblioteci specializate enumerăm selectiv următoarele:

 • Preşedinţia României
 • Parlamentul României - Camera Deputaţilor şi Senatul
 • Institutul Naţional de Informare şi Documentare
 • Institutul Naţional de Statistică
 • Institutul Naţional de Administraţie Publică
 • Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ
 • Biblioteca Naţională Pedagogică

Biblioteci mici

Dintre cele 20 de biblioteci specializate enumerăm selectiv următoarele:

 • 140 de biblioteci comunale
 • 65 de biblioteci şcolare

În Republica Moldova toate bibliotecile publice, universitare sau specializate care utilizează sisteme integrate de bibliotecă au apelat la soluţiile software furnizate de IME România. Dintre aceste biblioteci menţionăm
Biblioteci publice
 • Biblioteca Naţională a Moldovei
 • Biblioteca Naţională pentru Copii
 • Biblioteca Municipală Chişinău
 • Biblioteca Orăşenească Orhei

Biblioteci universitare
 • Academia de Studii Economice
 • Universităţile de Stat din Chişinău şi Bălţi
 • Universitatea Agrară
 • Universitatea Liberă Internaţională
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie
 • Universitatea Pedagogică
 • Universitatea Tehnică
 • Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Sistemele produse, distribuite şi întreţinute de IME România sunt utilizate şi în:
 • Bulgaria
 • Franţa
 • Italia
 • Olanda
 • şi desigur la The Library of Congress