IME România (Information Management and Engineering) este o companie specializată în furnizarea de soluţii pentru biblioteci. După numărul de sisteme integrate de bibliotecă instalate şi după anvergura proiectelor derulate, compania este cea mai mare din ţară în acest domeniu şi una dintre cele mai mari din Europa de Est

IME România va împlini în curând douăzeci de ani de activitate încununată de succes. Enumerăm câteva din reperele înregistrate în ultima decadă:

 • Implementarea standardului de management al calităţii SR EN ISO 9000:2001 pentru dezvoltare software şi activităţi de asistenţă tehnică, SR EN ISO 9001:2008 pentru designul, dezvoltarea comercializarea şioperaţiunile de asistenţă tehnică, precum şi a procedurilor CMM Level 3 pentru dezvoltare software
 • Dezvoltarea produsului de ultimă generaţie TinREAD
 • Managementul de proiecte de complexitate naţională/internaţională
 • Membru OPN (Oracle Partner Network)
 • Partener IBM pentru proiecte complexe
 • Furnizarea de servicii de asistenţă tehnică pentru The Library of Congress şi aprecierea ca excelentă a prestaţiei IME de către Vicepreşedintele Anton R. Pierce

  Tthe excellent Technical Support and expertise of IME Romania [...] in a fairly complex client/server environment [...] that greatly impacted our productivity.

  • La momentul debutului scopul principal a fost distribuirea de programe performante disponibile pe mapamond pentru biblioteci şi asigurarea asistenţei tehnice în România. Treptat, activitatea a fost extinsă cu servicii conexe, din ce în ce mai consistente, pentru a îmbunătăţi şi adapta produsele distribuite. Astfel unul din cele mai importante sisteme furnizate de companie, şi anume TinLIB, sistem produs la acea dată la Londra, a fost integral tradus în limba română (software şi documentaţii), încă din anul 1996. De asemenea, prelucrările specifice necesare pentru bibliotecile din ţară au impus adaptarea software-ului la aceste cerinţe funcţionale. În scurt timp activitatea depusă de companie în mod eficient şi susţinut a condus la acordarea statutului de co-dezvoltator al aplicaţiei TinLIB în anul 1997. Din anul 2002 IME România este dezvoltatorul aplicaţiei TinREAD, un nou produs realizat pe baza tehnologiilor de ultimă generaţie având, astfel, la dispoziţie instrumentele tehnice necesare pentru a aborda proiecte complexe ce necesită sisteme fiabile, testate îndelung în implementări complexe, dar în acelaşi timp necesitând flexibilitate şi dezvoltări adaptate fiecărui proiect în parte.

   În această primă decadă, profesionalismul abordărilor, robusteţea şi competitivitatea soluţiilor oferite s-au materializat prin implementări ale sistemelor furnizate de IME România în circa 300 de biblioteci din ţară sau pe mapamond. Graficul de creştere a companiei după numărul de sisteme instalate în cei zece ani de funcţionare este elocvent.